Pazarlama karması içinde online PR önemli midir?

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmetlerin nasıl tasarlanıp sunulacağı planlanırken, yani pazarlama süreci yürütülürken, izlenmesi gereken bazı adımlar var. Sektörlerin gelişerek ürün/ hizmet yelpazelerinin genişlemesi ve böylece rekabet ortamının kızışması, pazarlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı ve adımların stratejik bir biçimde atılması gerektiğinin sinyallerini verdi. Modern pazarlamanın babası olarak nitelendirilen Dr. Philip Kotler, pazarlamanın ihtiyaç duyduğu bu değişimden hareketle, pazarlamayı bileşenlerine ayırarak ve izlenmesi gereken adımları göstererek literatüre “Pazarlama Karması”nı kazandırmıştı. Buna göre pazarlama karması, 4P olarak adlandırılan 4 temel değişkeni kapsıyor. Ürün (Product), Fiyatlandırma (Pricing), Dağıtım (Place) ve Tutundurma (Promotion) ögelerinden oluşan 4P, bir hizmet veya ürünün ortaya koyulmasından piyasa şartlarına en uygun şekilde fiyatlandırılmasına, tüketiciye ulaştırılmasından piyasada konumlanmasına uzanan süreci tanımlıyor.

Adım adım 4P’nin izinde…

Ürün (Product), pazarlama karmasında başrolü üstlenir. Ürün yoksa, diğer unsurların varlığından söz etmek mümkün değildir. Ürün planlamasıyla başlayan pazarlama sürecinde ürün özelliklerinin ve içeriğinin doğru belirlenmesi, pazarlama faaliyetlerinin seyrini belirler. Ürünü takip eden fiyatlandırma (pricing), ürüne bedel biçilen adımı kapsar. Fiyatlandırma sürecinde ürün maliyeti önemli bir etkendir. Ancak belirleyici olan, arz edenin satmak istediği fiyat ile talep edenin ödemek için razı olduğu fiyat aralığının tespit edilmesidir. Ürünün irdelenip değerinin belirlenmesinin ardından sıra tüketiciye ulaştırılmasına, yani dağıtıma (place) gelir. Pazarlama karması içinde, ürünü doğru yere ve doğru zamanda ulaştırmak kritik bir öneme sahiptir. Zira bir ürün ne kadar kusursuz olursa olsun, ihtiyaç duyulduğu anda ulaşabilir değilse, tüketicinin alternatif ürünlere yönelmesine sebep olacak ve tüm çabalar boşa çıkacaktır. 4P kapsamındaki son adım olan tutundurma (promotion) ise devamlılığı sağlamak için şarttır. Ürün farkındalığının yaratılması, yani tüketicinin ürünü tanıması ve ürün hakkında bilgi sahibi olması gerekir. Ürünün piyasada yer edinmesi ve tutunması, zihinlerde canlı kalmasına bağlıdır.

Dijital dönüşümün 3P katkısı

Teknoloji çağının bir getirisi olarak pek çok alanı etkisi altına alan dijital dönüşüm, pazarlama karmasını da es geçmedi. Zaman-mekan algısının ortadan kalkmasıyla birlikte bilgi aktarımı yaygınlaşırken, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerle olan deneyimlerini internet üzerinde paylaşmaları da kaçınılmaz oldu. Yalnız mevcut tüketicileri değil potansiyel müşterileri de etkileyen bu erişim olanağı, ürün ve fiyatı geri plana attı. Tüketici davranışlarında marka deneyiminin bu denli etkili olması, pazarlama karmasına beşinci P olarak insan (people) unsurunu ekledi. Şirket çalışanlarını kapsayan bu aşamada, satıştan desteğe markanın sunduğu her türlü hizmetin kimler tarafından nasıl sağlandığı ön plana çıktı. İnsanın etkinliğiyle doğan standardizasyon sorunu ise pazarlama karmasına 6. P olan süreci (process) ekledi. Son olarak dijital dönüşümün hayatımıza kattığı online alışveriş, dağıtım (place) değişkeninin yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Böylece fiziksel dağıtım kanalları pazarlamanın ayrı bir adımı haline gelirken, physical (fiziksel) ile birlikte pazarlama karması 4P’den 7P’ye evrildi.

Online PR’ın pazarlama başarısına etkisi

Dijital çağda 7P olarak ele alınan pazarlama karması, PR faaliyetlerine olan ihtiyacı da büyük ölçüde artırıyor. Hayatımızın her alanına dahil olan internet, pazarlama karması kapsamında ürün tanıtımından satışa, ürün tutundurmadan marka deneyimine kadar pek çok kritik süreci dijitalleştiriyor. Bu noktada devreye giren online PR, yeni nesil iletişim yaklaşımıyla pazarlama faaliyetlerinde tüm adımların çağa uygun şekilde atılmasını sağlıyor. Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) gibi yenilikçi yaklaşımları benimseyen online PR faaliyetleri, yazılı basından online haber sitelerine çağın tüketicisini yakalayabileceğiniz pek çok değerli mecrada görünür olmanıza ve pazarlama karmasının tüm süreçlerinde elzem olan imaj ve itibarı yaratmanıza olanak tanıyor. Online PR hakkında daha fazla bilgi edinmek için "Online PR Nedir?" başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz. Siz de pazarlama çalışmalarınızda çağı yakalamak ve sürdürülebilir başarılar elde etmek istiyorsanız, Türkiye’nin ilk online PR ajansı B2Press ile hemen tanışın.

B2PRESS İLE BASIN BÜLTENİ GÖNDERİMİNİN AVANTAJLARI

GÜÇLÜ İÇERİK
GÜÇLÜ İÇERİK
B2Press basın bülteni yazımı, dağıtımı ve raporlanmasını içeren uçtan uca çözümler sunuyor. Alanında uzman bir ekip tarafından haber değeri dikkate alınarak geliştirilen içerikler, kıdemli editörler tarafından yazılıyor.
SEO UYUMLU METİN
SEO UYUMLU METİN
Web siteleri hedef kitlenizin uğrak yeri olabilir mi? SEO uyumlu anahtar sözcüklerinize yer verdiğimiz basın bültenleri ile arama motorlarındaki görünürlüğünüzü artırabilirsiniz. Yayınlanan haberleriniz sayesinde müşterileriniz sizi ne zaman ararsa arasın karşılarına çıkabilirsiniz.
AYRINTILI RAPORLAMA
AYRINTILI RAPORLAMA
Yaptığınız çalışmanın etkisini ölçmeniz için basın bülteninin dağıtımını takiben günlük, haftalık ve aylık olmak üzere üç kez online ve yazılı mecralardaki yansımalarımız ayrıntılı raporlar sizlerle paylaşılıyor.
MARKA BİLİNİRLİĞİ
MARKA BİLİNİRLİĞİ
Basın bültenleri ile hedef kitlenizin, yatırımcıların, potansiyel ve varolan müşterilerinizin dikkatini çekebilirsiniz. Yayınlanan bültenler ile sektörünüzde söz sahibi olarak bilinirliğinizi artırabilirsiniz.
ONLINE GÖRÜNÜRLÜK
ONLINE GÖRÜNÜRLÜK
B2Press ile hedef kitlenizi gelişmelerden haberdar edebilir ve yeni müşteriler kazanabilirsiniz. 30 bin gazeteci ve haber ajanslarıyla bülteninizi geniş kitlelere ulaştırabilirsiniz. Ne dersiniz, belki de bir sonraki yatırımcınız birlikte hazırlayacağımız haberi okumuştur?
EKONOMİK ÇÖZÜM
EKONOMİK ÇÖZÜM
Online PR Ajansı B2Press, geleneksel PR ajanslarından alabileceğiniz tüm hizmeti bir servis olarak size sunuyor. Basın bülteni yazımı, dağıtımı ve raporlanması aşamalarını tek bir süreçte birleştiren B2Press maliyet avantajı yaratıyor. Üstelik aylık bir ücret ödemeden, ihtiyacınız olduğu zaman, kullandığınız kadar ödeyerek…
Tüm dünyada basında yer alın. Nasıl mı?
Hemen B2Press Online PR Ajansı ile Tanışın!
HEMEN TALEP OLUŞTUR