Neden Basın Bülteni Göndermelisiniz?

Halkla ilişkiler profesyonellerinin sıkça kullanmayı tercih ettiği basın bültenleri bir konunun tanıtımını ve duyurusunu yapmak için yazılır ve kurumlar ile basın arasında iletişim köprüsü kurar. İyi bir basın bülteni, basının ilgisini çekerek onların haber oluşturmaları için kolaylık sağlar. Şirketlerin, şahısların ya da markaların ne kadar iyi bir ürün veya hizmeti olursa olsun bunun basın organları tarafından duyulması ancak basın bültenleri sayesinde olur.

Her kurum, faaliyetlerini kamuoyuna tanıtarak ilgili kitlelerin güvenini kazanmak ister. Burada amaç yalnızca tanıtmak değil; aynı zamanda beğendirme ve toplumun gözünde, kurumun amaçlarına uygun bir imaj yaratmaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek içim yapılanları en kısa sürede, en geniş kitleye, en doğru biçimde iletilmesini sağlayan araç ise basın ve onların ihtiyaçlarına uygun üretilen basın bültenleridir. Doğru bir dil ve üslup ile hazırlanmış olan basın bülteni, basılı veya online basın aracılığıyla hedef kitlesine ulaşır. Elbette hazırlanan içerikler taşıdığı haber değeri oranında ilgi görür. İyi hazırlanmış bir basın bülteni, medya ilişkilerine katkıda bulunmasının yanı sıra kurum açısından da pek çok avantaj sunar. Basın bültenleri, kurum imajının oluşturulmasında önemli bir yere sahiptir. Kuruma dir bir algı oluşturur ve kurum kültürünü yansıtır.

Neden basın bülteni göndermelisiniz?

Basın Bülteni Konusu

Basın bülteni yani basın açıklaması birçok konuda yazılabilir. Temelde; kişiler veya olaylarla ilgili duyuru, haber değeri taşıyan bir konuya dair bilgilendirilme, kişi ya da kuruluşların kimliğini oluşturma ve/veya o kimliği korumaya yönelik konularda hazırlanır.

Basın bültenleri şu konularda yazılabilir:

 • Bir işletmenin kurulması
 • Yenilikçi bir ürünün / hizmetin pazara sunulması
 • Yeni bir şubenin açılması
 • Yönetimde meydana gelen değişiklik
 • Yeni iş modellerinin tanıtılması
 • Ürün çeşitlerinin arttırılması
 • Kuruluş yıldönümü
 • Kuruluşun ödüllendirilmesi
 • Araştırma sonuçlarının kamuya bildirilmesi
 • Tanınmış kişilerin ziyareti
 • Promosyon duyurusu yapmak
 • İş ortaklığı duyurusunda bulunmak
 • Şirket birleşmeleri ya da isim değişikliğinin bildirilmesi
 • Kurumsal sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gelişmeler
 • Değer yaratan etkinliklere yapılan katkılar
 • Geleceğin iş trendleri ya da koşulları üzerine kamu açıklamaları
Tüm dünyada basında yer alın. Nasıl mı?
Hemen B2Press Online PR Ajansı ile Tanışın!
HEMEN TALEP OLUŞTUR