KÜTÜPHANE

Basın Bülteni Çarpıcı Bir Başlıkla Anlam Kazanır

Basın Bülteni Çarpıcı Bir Başlıkla Anlam Kazanır
13 Ocak 2019

Basın Bülteni Çarpıcı Başlık İle Anlam Kazanır

İletişim süreçlerinde yaygın olarak kullanılan basın bülteni, kurumun hedeflenen imaj ve itibar düzeyine çıkmasına katkıda bulunur. Basın bülteni; kişi, kurum veya markanın bilinirliğini artırır. Basın bültenleri online veya dijital PR adı verilen çalışmalarla gazete ve dergi gibi geleneksel mecraların yanı sıra online haber siteleri ve bloglara da servis edilir. Kurum, kişi ya da organizasyonların basında yer almak için başvurduğu basın bülteni, içinde birçok kuralı barındırır. Bunlardan ilki ve en önemlisi bültenin başlığıdır.

Basın Bülteninin Başlığı Nasıl Olmalıdır?

Basın bültenlerinde en çok dikkat edilmesi gereken kısım başlıktır. Basın bülteninin başlığı ilk okunan bölüm olduğu için dikkat çekici ve konuyla ilgili bilgilendirici nitelikte olmalıdır. Editör ve gazetecilere her gün yüzlerce basın bülteninin gittiği düşünüldüğünde, basın bülteninin değerlendirilebilmesi için bir adım önde olması gerekir. Öne geçmek için çoğu zaman etkili bir başlık yeterlidir. Basın bülteninin konusu ne kadar güzel olursa olsun, başlığı zayıf bültenler değerlendirmeye alınmaz. Yaratıcı düşünmeyi gerektiren başlık, basın bülteninin okunma oranını artırırken değerlendirilme şansını da yükseltir. Basın bülteni gönderilirken birkaç alternatif başlığın yer alması çok daha iyi yansıma alınmasına yardımcı olacaktır.

Basın bülteninin yazımında da dikkat edilmesi gereken birçok konu vardır. Konuyla ilgili "Basın Bülteni Nasıl Yazılır” başlıklı yazımızdan doğru bir şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz.

Basın Bülteninin Başlığında Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Basın bülteninin başlığı özgün olmalıdır.
 •     Basın bülteninin başlığı ile konu arasında anlamsal bütünlük olmalıdır. 
 •     Basın bülteninin başlığı, dikkat çekici ve merak uyandırıcı olacak şekilde kurgulanmalıdır.
 •     Basın bülteninin başlığının dikkat çekmesi için, söz oyunlarına ve yanıltıcı kelimelere başvurmamalıdır. Clickbait (tıklatmaya yönelik) bülten başlıklarından sakınılmalıdır.
 •     Basın bülteninin başlığı 10 kelimeden uzun olmamalıdır. 
 •     Basın bülteninin başlığında, reklam olarak algılanmasına neden olabilecek kelimelere yer verilmemelidir. Reklam kokan bültenler, gazeteciler tarafından okunmadan çöp kutusuna atılır.
 •     Basın bülteninin başlığında tire (-), alt tire (_), ve (&), küçüktür (<) ya da büyüktür (>) gibi işaretlerin yanı sıra  ™ ve  ®  kullanılmamalıdır.
 •     Basın bülteninin başlığında gereksiz noktalama işareti kullanılmamalıdır.
 •     Basın bülteni başlığının büyük harflerle yazılması, bültenin olumsuz değerlendirilmesine neden olur. Bu nedenle basın bülteninin başlığında yer alan kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Eğer başlık bir cümle ise yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır.
 •     Basın bülteninin başlığı Helvetica, Arial ya da Times New Roman gibi bilindik yazı tiplerinde olmalıdır. Başlık 14 puntodan büyük olmamalıdır.
 •     Basın bülteninin başlığındaki matematiksel ifadeler, yazıyla değil, sembol ve rakamlarla ifade edilmelidir. Örneğin "Gelirler Yüzde On Arttı" yerine "Gelirler %10 Arttı" diye yazılmalıdır.
 •     Basın bülteninin başlığı, haber sitelerinde sıkça rastladığımız şekilde, soru soran nitelikte olmamalıdır.
 •     Basın bülteninin başlığı için geçerli olan kurallar, alt başlık için de geçerlidir.

Basın bülteninin, tüm süreçlerinin doğru şekilde gerçekleştirilmesi, büyük önem taşıyor. Mesajın hedef kitleye en etkili şekilde ulaşabilmesi için basın bülteni yazımı ve basın bülteni dağıtımı süreçlerinin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. 

Basın bülteniniz haber değeri taşıyan, ilgi çekici bir konu hakkında olsa da doğru bir başlığa sahip değilse gazeteciler tarafından değerlendirmeye alınmaz. Basın bülteni yazımı büyük bir çaba ve deneyim gerektirir. PR faaliyetlerinin vazgeçilmez aracı olan basın bültenlerini yalnızca iyi yazmak yeterli olmazken, güncel konular ve mecralar hakkında bilgi sahibi olunmalı aynı zamanda iyi bir okur olunmalıdır. Basın bülteni geleneksel mecraların yanı sıra online haber siteleri ve bloglara da servis edilmelidir. Basın bülteni satış ve pazarlamaya yönelik değildir, imaj ve itibara yönelik çalışmaları konu edinir. Online mecralarda yapılan çalışmalar arama motorlarında firmanızla ilgili daha iyi sonuçlar almanızı sağlar.

Türkiye’de ve dünyada, 20 ‘den fazla ülkede basında yer almak için hemen B2Press ile tanışın.