BLOG

Basın Bülteni Nasıl Yazılmaz?

Basın Bülteni Nasıl Yazılmaz?
31 Aralık 2018

Basın Bülteni Nasıl Yazılmaz?

  • Tüketiciye hitap edilmez, reklam ifadesi ya da satışa yönlendirici söylem kullanılmaz.
  • En yeni, en çok, en iyi ve ilk gibi ifadelerden olabildiğince kaçınılır. Kullanılması gerekiyorsa, tekrar tekrar doğruluğu teyit edilir.
  • Yanlış anlaşılmaya yol açabilecek çift anlamlı kelimelerden, anlaşılmayacak mesleki ya da sektörel terminolojilerden olabildiğince kaçınılır.
  • Sloganvâri ifadeler ve argo kelimeler kesinlikle kullanılmaz.
  • Cümle içerisinde yabancı dilde kelimlere yer verilmez. Verilmesi gerekirse parantez içinde Türkçesi yazılır.
  • Bu metinde olduğu gibi, maddeler halinde bir anlatım yapılmaz.

how not to write a press release?