BASIN ODASI

Çocuklar bilimi yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak öğrenecek!

Çocuklar bilimi yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak öğrenecek!
15 Ocak 2019

Çocuklar bilimi yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak öğrenecek!

Uluslararası PISA testi sonuçlarına göre, Türkiye'deki öğrenciler bilim, matematik ve okumada OECD ortalamasının altında kalıyor. Ülkemizdeki eğitim kalitesinin artırılmasının yolu ise çocukların yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak öğrenmesinden geçiyor.

ISTANBUL (TR) - Dünya Ekonomik Forumu’nun yayımladığı “Eğitim Kalitesi 2018” raporuna göre, Türkiye eğitimde önemli gelişmeler elde etmesine rağmen birçok ülkenin gerisinde kaldı. Türkiye eğitim kalitesiyle 137 ülke arasında 2008’de 77. sıradayken, 2018’de 99. sıraya geriledi. İsviçre'nin ilk, Yemen'in son sırada yer aldığı listede, Katar, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan gibi ülkeler de Türkiye’nin önünde sıralandı. Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 3 yılda bir yapılan ve 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini değerlendiren PISA testine göre, Türkiye'deki öğrenciler bilim, matematik ve okumada OECD ortalamasının altında kaldı. Türkiye’deki eğitim kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla yola çıkan sosyal girişim BİLİMİX, 1 yıllık geliştirme sürecinin ardından 7-12 yaş aralığındaki çocukların bilimi yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak öğrenmesine olanak tanıyan etkinlik setleri üretiyor.

Çocukların içindeki bilim insanı cevherini ortaya çıkarmayı hedefleyen bir ‘bilim fabrikası’ olma vizyonuyla yola çıkan BİLİMİX, geliştirdiği STEM etkinlik setleriyle çocuklarda bilimsel bilgilerin temelini atıyor. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin uygulamalarını içeren STEM eğitim yaklaşımını benimseyen etkinlik setleri, çocukların uygulamalı keşif yapma, eleştirel düşünme, tahmin etme ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri için fırsat sunuyor.

Geleceği tasarlamak için yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak öğrenmeyi savunan BİLİMİX, “BİLİMİX | Sosyal” adını verdiği sosyal sorumluluk projesiyle de bilimi yalnızca maddi olanaklara sahip olanlara değil, kısıtlı imkanlarla köy okullarında okuyan öğrencilere de sevdirmeyi hedefliyor. BİLİMİX’ten satın alınan her etkinlik setiyle, ihtiyaç sahibi çocukların bilimle tanışmasını sağlıyor.

Bilim fabrikası gelecek için umut üretiyor!

Eğitimci bir ailenin çocuğu olarak, ülkemizin eğitimde aşması gereken zorlukların çocukların bilime yönlendirilmesiyle kolayca üstesinden gelineceğine inanan Güray Gürsönmez tarafından temelleri atılan BİLİMİX, her biri farklı bir bilimsel bilgiyi temel alan etkinlik setleriyle teorik bilgilerin pratikle pekiştirilmesine destek oluyor. Çocuklar, Manyetik Araba setiyle mıknatısları tanıyıp kutupları olduğunu keşfederken, Motorlu Uçak ya da Mini Temizlik Robotu yaparak enerjinin nasıl dönüştüğünü öğreniyor. Bu etkinliklerle sıralı montaj becerisi kazanan çocuklar, meraklarını gidererek keşfetme eğilimlerini besleyen bir öğrenme deneyimi yaşıyor.

Bilgi için: Tülay Genç | destek@b2press.com | +90 (850) 885 12 55